Gülşehri'nin Hayatı | AYT Edebiyat Notları

Asıl adının Ahmed olduğu sanılmaktadır.Kırşehir'de yaşamış bir şeyh ve şairdir.

.

GÜLŞEHRİ (1250-1335)

Asıl adının Ahmed olduğu sanılmaktadır.

Kırşehir'de yaşamış bir şeyh ve şairdir.

Sultan Veled'in kendisini Mevlevi dargahını kurması için Kırşehir'e gönderdiği de söylenir.

İslam ilmini ve İran edebiyatını bilen bir sofidir.

Bir meslek propagandası yapmaktan ziyade Türk-

çeyi işleyip geliştirmek düşüncesiyle çalışmıştır.

Farsça. Arapça öğrenmesine karşın Türkçe yazıp söylemiştir.

Özenilmiş bir üslupla öğretici olmaktan çok lirik nitelikler gösteren şiirler yazmıştır.

Eserleri

Mantıku’t-Tayr, Felekname, Aruz Risalesi Manıku't Tayr (Gülşenname)

Feridüddin-i Attar'dan çevirdiği Mantıku'tTayr'ı. diğer adı ile Gülşenname mesnevidir. Çeşitli kaynaklardan özelliklede Mevla’nın mesnevisinden aldığı hikâyelerle süsleyerek orijinal bir hale getirmiştir.

Konusu: Simurg (Otuz Kuş)

Eserin yazılış amacı Türkçe'nin Arapça ve Farsçadan üstünlüğünü kanıtlamaya çalışmaktır.

Felekname

"Felekname". Gülşehri tarafından Farsça kaleme alınmış bir eserdir.

Eserde insanın nereden geldiği ve nereye gideceğine değinilir. Dönemin, astronomi, teoloji bilgisine dayanan çeşitli bilgiler verilir.