Eleştiri Özellikleri ve Edebiyatımızdaki Yer

29.01.2022
1.034
Hızlı Öğreten Edebiyat Defterim
Eleştiri Özellikleri ve Edebiyatımızdaki Yer

ELEŞTİRİ

 • Eleştiri , temeli düşünce olan ve yazarla ilgili bir yazı türüdür.
 • Eleştiride konu sınırlaması yoktur. Her şey konu olarak seçilebilir.
 • Edebiyat, sanat veya düşünce yazılarının içeriğiyle bu içeriğin işlenişini, değerli ve değersiz yönlerini ortaya koyan bir yazı çeşididir.
 • Eleştirmenin görevi güzellik yaratmak değil, aksine daha önceden yaratılmış güzelliği yargılamak ve onu okurlara tanıtmaktır.
 • Eleştiriler; okura dönük, topluma dönük, sanatçıya dönük ve yapıta dönük olmak üzere kendi içinde bölümlere ayrılır.
 • Hedeflenen öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmayı amaçlayabileceği gibi, bu öğenin doğru tanıtılmasını sağlamayı ve bir değerlendirmeyi de hedef alabilir.
 • Eleştiri düşünsel planla yazılır.
 • Eleştiride konu, yazının sonuna dek değerlendirilmesi yapılan esere bağlı kalmalıdır. Eser ile ilgili, değerli ve değersiz diye gösterilen yargılar, eserden alınacak örneklere dayandırılmalıdır.
 • Eleştirmen öznel değerlendirmelerden kaçınmalıdır.
 • Eleştirmen uzman olduğu alanda yazabilir.
 • Türk edebiyatında eleştirinin ilk örneklerine divan edebiyatında şuara tezkirelerinde rastlanır.

"<yoastmark

Eleştiri türünde eser vermiş bazı önemli sanatçılar:

Mehmet Kaplan. Nurullah Ataç, Cemil Meriç ve Hüseyin Cahit Yalçın

DÜNYA EDEBİYATI:  Boielau, A. France

Hızlı Öğreten Edebiyat Defterim
NOT
Tanzimat Dönemi’nde Tasvir-i Efkârda çıkan Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir.” Edebiyatımızdaki Batılı anlamda ilk eleştiri yazısıdır. Batılı anlamda edebiyatımızdaki ilk eleştiri örneği olan eser ise Namık Kemal’in Tahrib-i Harabât’ıdır.

Türkiye’de Eleştiri

Tanzimat dönemi Romantikleri Şinasi, Namık Kemal, Recaizade Ekrem, Abdülhak Hamid; Realistleri Samipaşazade Sezai, Beşir Fuad, Nabizade Nazım, Mizancı Murad’tır.

Serveti Fünun döneminde, Cenap Şahabettin intikad (sahte olanı gerçeğinden ayırmak) anlayışıyla tenkit eder. Halit Ziya, Mehmet Rauf, Nabizade Nazım, Hüseyin Cahit dönemin eleştiricileridir.

Ayrıca Hızlı Öğreten Türkçe Defterim ve Hızlı Öğreten Edebiyat Defterim kitaplarımızı da Türkçem net Mağazası üzerinden ya da shopier üzerinden kolayca sipariş edebilirsiniz.

Hızlı Öğreten Edebiyat Defterim
YORUMLAR

 1. ETEM SEVİK dedi ki:

  Yazarın bir konuda yapacağı eleştiri; Gerçek, özgün ve yapıcı temelde olmalıdır. Ve sadece gerçeklere dayanmalıdır.