2018 Teog Türkçe Konuları

OKUYAN: 147 - Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 03:50

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE TEOG YOL HARİTAM
Sözcükte Anlam
Gerçek Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Deyimler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Atasözleri
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Özdeyişler (Vecizeler)
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
İkilemeler
Yansıma Sözcükler
Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Tanım Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Öneri (Teklif) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Varsayım Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Eleştiri Cümleleri
Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
Öz Eleştiri Cümleleri
Örtülü Anlam
Uyarı Cümleleri
Eş Anlamlı Cümleler
Tasarı Cümleleri
Yakın Anlamlı Cümleler
Tahmin Cümleleri
Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
Olasılık (İhtimal) Cümleleri
Açıklama İlişkili Cümleler
Abartma Cümleleri
Tanım Cümleleri
İçerik (Konu) Cümleleri
Cümleye Hakim Olan Duygular
Üslup (Biçem) Cümleleri
Yakınma Cümleleri
Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler
Hayıflanma Cümleleri
Aşamalı Durum Bildiren Cümleler
Pişmanlık Cümleleri
Cümle Yorumlama
Sitem Cümleleri
Cümlenin Konusu
Ön Yargı Cümleleri
Cümlenin Ana Fikri
Şaşırma Cümleleri
Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
Özlem Cümleleri
Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
Sevinç Cümleleri
Cümle Tamamlama
Üzüntü Cümleleri
Cümle Oluşturma
Endişe Cümleleri
Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
Küçümseme Cümleleri
Kalıplaşmış Cümle Yapıları
Azımsama Cümleleri
Parçada Anlam
Anlatım Biçimleri
Anlatım Özellikleri
Betimleme
Doğallık
Öyküleme
Akıcılık
Açıklama
Yoğunluk
Tartışma
Tutarlılık
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Açıklık
Tanımlama
Özgünlük
Karşılaştırma
Özlülük
Örneklendirme
Kalıcılık
Tanık Gösterme
Anlatıcı Türleri
Sayısal Verilerden Yararlanma
Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
Benzetme
Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
Paragrafın Anlamı
Paragrafın Yapısı
Paragrafın Ana Düşüncesi
Paragrafın Bölümleri
Paragrafta Yardımcı Düşünceler
Giriş Bölümü
Paragrafın Konusu
Gelişme Bölümü
Paragrafın Başlığı
Sonuç Bölümü
Paragrafın Anahtar Kelimesi
Paragraf Oluşturma
Paragrafta Soru
Paragraf Tamamlama
Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
Paragrafı İkiye Bölme
Paragrafta Duygular
Paragrafın Akışını Bozan Cümle
Paragrafta Duyular(Beş Duyudan Hangileri)
Cümlelerin Yerini Değiştirme
Paragrafta Karakter
Yazım Bilgisi
Yazım (imla) Kuralları
Noktalama İşaretleri
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Nokta (.)
Sayıların Yazımı
Virgül (,)
Birleşik Kelimelerin Yazımı
İki Nokta (:)
Kısaltmaların Yazımı
Noktalı Virgül(;)
“de/da” Bağlacının Yazımı
Üç Nokta (…)
“ki” Bağlacının Yazımı
Soru İşareti (?)
“mi” Soru Ekinin Yazımı
Ünlem İşareti (!)
Pekiştirmelerin Yazımı
Tırnak İşareti (” “)
İkilemelerin Yazımı
Kesme İşareti (‘)
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
Yay Ayraç (( ))
Kısa Çizgi (-)
Uzun Çizgi (–)
Dil Bilgisi
Fiilimsi(Eylemsi)
Cümle Çeşitleri
İsim – Fiil (Mastar)
Yüklemine Göre Cümleler
Sıfat Fiil (Ortaç)
Fiil (Eylem) Cümlesi
Zarf – Fiil (Bağ – Fiil)
İsim (Ad) Cümlesi
Cümlenin Ögeleri
Öge Dizilişine Göre Cümleler
Yüklem
Kurallı (Düz) Cümle
Özne
Devrik Cümle
Nesne
Yapılarına Göre Cümleler
Dolaylı Tümleç
Basit Cümle
Zarf Tümleci
Birleşik Cümle
Cümle Vurgusu
Sıralı Cümle
Fiil Cümlelerinde Vurgu
Bağlı Cümle
Fiillerde Çatı
Yüklemine Göre Cümleler
Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
Fiil (Eylem) Cümlesi
Etken Fiil
İsim (Ad) Cümlesi
Edilgen Fiil
Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
Geçişli Fiil
Geçişsiz Fiil
Edebi Türler ve Söz Sanatları
Söz Sanatları
Abartma (Mübalağa)
Kişileştirme (Teşhis)
Benzetme (Teşbih)
Konuşturma (İntak)
Yazı (Metin) Türleri
Masal
Biyografi
Hikâye (Öykü)
Otobiyografi
Roman
Haber
Destan
Deneme
Efsane
Makale
Anı (Hatıra)
Eleştiri (Tenkit)
Günlük (Günce)
Sohbet (Söyleşi)
Gezi Yazısı
Röportaj
Tiyatro
Fıkra
Nutuk

Teoh Türkçe Konularını indirmek için bu bağlantıya TIKLAYINIZ

Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.